Category Archives: สินเชื่อsme

เศรษฐกิจของสินเชื่อsme

มูลค่าการซื้อขายสูงและความสามารถในการปรับตัวมีบทบาทสำคัญในการลดความไม่สมดุลของภาคส่วนในเศรษฐกิจนั้น นอกจากนี้ การเข้าและออกจากสินเชื่อsme ที่ง่ายดายทำให้เศรษฐกิจมีความยืดหยุ่นและแข่งขันได้มากขึ้น เนื่องจากความง่ายในการเข้ามานี้และจำนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เพิ่มขึ้น แรงกดดันด้านการแข่งขันจึงถูกสร้างขึ้น ซึ่งช่วยลดการผูกขาดและช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

องค์กรขนาดใหญ่ในปัจจุบัน

ส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดมาจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่การลดขนาด การเลิกจ้าง และการควบรวมกิจการทำให้งานในองค์กรขนาดใหญ่มีความเสี่ยงมากขึ้นและน่าสนใจน้อยลงสำหรับพนักงาน ผู้ได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้คือบริษัทขนาดเล็ก เนื่องจากผู้มีความสามารถเชิงสร้างสรรค์มักจะกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกับชุดเล็ก ๆ ซึ่งจะสามารถมีโอกาสที่ดีกว่าในการใช้และสำรวจศักยภาพของตน

ธุรกิจขนาดเล็กยังมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กับลูกค้า

ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ธุรกิจขนาดเล็กยังเสนอตำแหน่งที่ดีกว่าให้กับเจ้าของในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับนวัตกรรม การกำหนดราคา และกลยุทธ์ทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันที่เป็นประโยชน์

สินเชื่อsme มีแนวโน้มที่จะจ้างคนงานที่ยากจนและมีรายได้น้อย และบางครั้งก็เป็นแหล่งการจ้างงานเดียวในพื้นที่ยากจนและในชนบท พวกมันมักจะแพร่กระจายอย่างกว้างขวางและเข้าถึงประชากรจำนวนมากของประเทศแม้ในพื้นที่ห่างไกล บทบาทของสินเชื่อsme นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาที่มีความยากจนมาก

ปากีสถานเป็นประเทศหนึ่งที่เศรษฐกิจได้รับประโยชน์อย่างมากจากสินเชื่อsme ตามรายงานของสำนักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEDA) ของกระทรวงอุตสาหกรรม สินเชื่อsme มีสัดส่วนเกือบ 90% ของวิสาหกิจทั้งหมดในปากีสถาน มีการจ้างงาน 80% ของกำลังแรงงานนอกภาคเกษตรและส่วนแบ่งใน GDP ประจำปีคือ 40% , ประมาณ. ด้วยสถิติเหล่านี้ จะไม่ยุติธรรมเลยที่จะบอกว่า สินเชื่อsme เป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจของปากีสถานด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐบาลปากีสถานได้ช่วยต้นเหตุของสินเชื่อsme ในระดับที่ดี แต่ยังมีปัญหาที่ต้องให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาล